Соёлын эрхийн бичгийн тандалт судалгаанд Хөвсгөл аймгийн 1’976 хүүхэд оролцоно.
2023-11-23
#СоёлынБүтээлчСар: Соёлын эрхийн бичгийн тандалт судалгаанд хангай бүсийн 6 аймгуудын нийт 8’788 өсвөр насны хүүхэд хамрагдана.
Соёлын эрхийн бичгийн тандалт судалгаа 21 аймаг, 9 дүүрэгт үргэлжилж байгаа ба соёлын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг олгох зорилготой энэхүү соёлын эрхийн бичгийн тандалт судалгаанд:
📌 Хөвсгөл аймгийн 1’976 хүүхэд оролцоно.
# Сэдвүүд
Мэдээ